• Wetterschutzdach

Alfix väderskydds tak vario

Variabel för alla krav: Väderskyddstaket VARIO från ALFIX är ett modulsystem som kan monteras på nästan alla ställningssystem. Därmed är det en perfekt lösning för många olika användningsmöjligheter. ALFIX väderskyddstak VARIO kan anpassas optimalt till lokala och tekniska förutsättningar. Med den vattentäta modellen kan du arbeta utan att vara beroende av väderleken: Vare sig det rör sig om renovering av byggnader, ombyggnader eller tillbyggnad av ytterligare våningsplan är ALFIX väderskyddstak VARIO den perfekta lösningen för alla väderberoende arbeten inom bygg och anläggning samt vägbyggnad.

Lämplig för korta användningsperioder: De lätta och lätthanterade komponenterna av aluminium samt de till största delen skruvfria kopplingarna står för snabb och okomplicerad montering och transport. Därmed kan ALFIX väderskyddstak VARIO alltid användas på ett lönsamt sätt oberoende av användningsperioden.

Snabb montering: Väderskyddstaket VARIO från ALFIX kan integreras som pulpettak eller sadeltak i alla ställningssystem. Förmonteringen utförs för hand och nästan helt utan verktyg. Upp till tre komplett förmonterade takfält kan flyttas samtidigt med kran. Takelementen kan levereras i systemlängderna 2,50 och 2,57 m.

Inga specialdelar behövs, inte heller för takpresenningar: Tack vare den dubbelspåriga kederprofilen kan alla spännvidder realiseras med takpresenningar i standardlängder. Dessa kan helt enkelt dras in över varandra och garanterar därefter ett perfekt väderskydd. Därmed kan alla spännvidder från 4,6 m till 27,6 m enkelt uppnås i steg om 1,50 m. De särskilt slitstarka kederpresenningarna är svårantändliga (B1), ljusgenomsläppliga och UV-stabiliserade. Tack vare färgmarkeringen syns måtten klart och tydligt.

FÖRDELARNA ÄR UPPENBARA

 • Lätt och stabil
 • Dubbel kederprofil
 • Flexibelt och mångsidigt användbar
 • Snabb montering

Användningsmöjligheter

Den perfekta lösningen för alla användningsmöjligheter, vare sig stationär eller körbar i många olika takformer och lutningar: Beroende på önskemål och aktuellt behov kan underkonstruktionen bestå av ett fasad- eller ett modulställningssystem.

SADELTAK 15° PÅ FORMSTÄLLNING

Perfekt för temporär övertäckning av byggnader.

  Särskilda kännetecken:

 1. Taklutning: 15°
 2. Olika fältlängder kan tillhandahållas
 3. Olika spännvidder upp till 27,6 m
 4. Kan monteras på ställningar av breddklass W06 till W09
 5. Särskilt slitstarka kederpresenningar
Button Downlaod

SADELTAK 37,5° PÅ FORMSTÄLLNING

Perfekt för temporär övertäckning av branta tak.

  Särskilda kännetecken:

 1. Används till att följa en brant takkontur
 2. Reducerar utsprången från arbetsställningen
 3. Taklutning: 37,5°
 4. Kan monteras på ställningar av breddklass W06 till W09
 5. Särskilt slitstarka kederpresenningar
Button Downlaod

PULPETTAK PÅ FORMSTÄLLNING

Perfekt för temporär övertäckning av horisontaltak.

  Särskilda kännetecken:

 1. Taklutning: variabel från 15 till 40°
 2. Spännvidd beroende av taklutning upp till 14 m
 3. Kan monteras på ställningar av breddklass W06 till W09
 4. Särskilt slitstarka kederpresenningar
Button Downlaod

SADELTAK 15° KEDERHALL

Perfekt för temporär övertäckning vid evenemang.

  Särskilda kännetecken:

 1. Taklutning: 15°
 2. Kräver ingen underkonstruktion av ställning
 3. Består av komponenter för väderskyddstak
 4. Höjden till takfoten kan ställas in
 5. Särskilt slitstarka kederpresenningar
Button Downlaod

SADELTAK 15° KEDERHALL, KÖRBAR

Perfekt för sektionsvis förskjutning av taket i takt med att byggprojektet fortskrider.

  Särskilda kännetecken:

 1. Taklutning: 15°
 2. Enkelt att förskjuta för hand
 3. Särskilt ekonomisk med reducerad materialåtgång
 4. Särskilt slitstarka kederpresenningar
Button Downlaod

SADELTAK 15° KEDERHALL, KÖRBAR + KÖRVAGN

Perfekt som körbar temporär taklösning på arbets- och formställningar.

  Särskilda kännetecken:

 1. Taklutning: 15°
 2. Enkelt att förskjuta för hand
 3. Förskjutbar så att en sektion kan täckas i över taget
 4. Ekonomisk med reducerad materialåtgång
 5. Hög flexibilitet tack vare körfunktion
 6. Kan öppnas så att material alltid kan levereras till byggarbetsplatsen
 7. Särskilt slitstarka kederpresenningar
Button Downlaod

SADELTAK 15° KÖRBART MED TRIANGELSTÖD

Perfekt som körbar temporär övertäckning vid väg- och anläggningsarbeten.

  Särskilda kännetecken:

 1. Användning av specialdel: Triangelstöd
 2. Taklutning: 15°
 3. Spännvidd: max. 16,10 m
 4. Enkelt att förskjuta för hand
 5. Särskilt slitstarka kederpresenningar
Button Downlaod

Snabb montering och demontering

Se själv vilka fördelar väderskyddstaket VARIO från ALFIX kan erbjuda.

ENSTAKA DELAR

Se själv vilka huvudbeståndsdelar som ingår i väderskyddstaket VARIO från ALFIX.

Alu Firsttraeger

NOCKBALK

Aluminium Ø 48,3 mm

- Bygghöjd 60 cm, taklutning 15°
- Mittlöpande, dubbel kederprofil
- Bågformad kederprofil i nocken så att presenningen kan dras in lättare
- Mått: 4,60 m

NOCKBALK

Dachtraeger

TAKBALK 4,5 M

Aluminium Ø 48,3 mm

- • Med kopplingar och skruv
- • Bygghöjd 60 cm
- • Mittlöpande, dubbel kederprofil
- • 2 presenningar kan dras in över varandra, därmed är presenningar i standardlängd tillräckliga
- • Tillgängliga mått: 0,75 m,
  1,50 m, 2,25 m, 3,00 m, 3,75 m, 4,50 m

TAKBALK 4,5 M

Dachtraeger-Eckteil

TAKBALK HÖRNDEL 37,5°

Aluminium Ø 48,3 mm

- För uppbyggnad av sadeltak med lutning 37,5°
  och slutna kederhallar mot takfoten med lutning 15°,
  vardera 2 st krävs tillsammans
- Mått: 1,15 m

TAKBALK HÖRNDEL 37,5°

Alu Laengsriegel

LÄNGSSTAG

Aluminium Ø 48,3 mm

- För förstärkning av takbalkar vid över- och underram
- Självlåsande klor för effektiv montering
- Skruvlös anslutning i takbalken
- Mått: 2,57 m och 2,50 m

LÄNGSSTAG

Alu Diagonalriegel

DIAGONALSTAG

Aluminium Ø 48,3 mm

- • För stabiliserande förstärkning av takbalkarna
- • Monteras in i första och sista fältet samt i vart 5:e fält
- • Skruvlös anslutning på takbalken
- • Självlåsande klor för effektiv montering
- • Mått: 2,91 m (fält 2,57 m) och 2,90 m (för fält 2,50 m)

DIAGONALSTAG

Firstriegel

NOCKSTAG

Aluminium Ø 48,3 mm

- Böjda, självlåsande klor
- För stabilisering av nockområdet
- Monteras in i varje takfält vid underramen vid nockens vertikalrör
- Mått: 2,57 m och 2,50 m

NOCKSTAG

Firstriegel 37°

NOCKSTAG 37,5°

Aluminium Ø 48,3 mm

- Samma som nockstag, men ensidig med dubbelklo
- Endast för användning i sadeltak med lutning 37,5°
- Mått: 2,57 m och 2,50 m

NOCKSTAG 37,5°

Alu-Traufaussteifung

FÖRSTÄRKNING AV TAKFOT

Aluminium Ø 48,3 mm

- Självlåsande klor
- För horisontal stabilitet
- Monteras in i vardera första och sista fältet samt varje förstärkningsfält på båda sidor
- Mått: 2,57 m och 2,50 m

FÖRSTÄRKNING AV TAKFOT

Traegerauflager

BALKSTÖD

BALKSTÖD

Stål Ø 48,3 mm; varmgalvaniserat

- Bygghöjd: 200 eller 400 mm
- Med tillägg av 2 st vridkopplingar
- Med 2 st fastsvetsade halvkopplingar
- Skapar en form- och friktionsanpassad koppling mellan takbalk och formsättning
- Mått:
   - Bygghöjd 200: 0,73 m och 0,74 m
   - Bygghöjd 400: 0,73 m, 0,74 m, 1,09 m, 1,10 m

Gelenkiges Traegerauflager

BALKSTÖD, LEDAT

BALKSTÖD, LEDAT

Stål; varmgalvaniserat

- Med 2 st lösbara kombikopplingar och hålraster
 och hålraster för montering av ytterligare kombikopplingar och för en flexibel
  montering på takbalken
- Mått: 0,73 m, och 0,74 m, 1,09 m, 1,10 m

Fahrwagen

KÖRVAGN

Stål; varmgalvaniserat

- Med integrerad lyftspärr
- För montering av körbara takkonstruktioner
- För en begränsad kompensation av monteringsojämnheter i tvärled
- Mått: 0,60 m

KÖRVAGN

Dreieckstuetze

TRIANGELSTÖD

Stål Ø 48,3 mm; varmgalvaniserat

- För körbara konstruktioner
- Förstärkningen sker med längs- och diagonalstag
- Mått: 1,80 x 0,73 m och 1,80 x 0,74 m

TRIANGELSTÖD

Nedladdning

Här hittar du all nödvändig informationen om ALFIX väderskyddstak VARIO, hur det kan användas samt monteras.

Katalog Wetterschutzdach

Broschyrer

Anleitung Wetterschutzdach

Uppbyggnad och användning

Köpa

Katalog Wetterschutzdach

Prislista

Kontakt

Vårt ALFIX väderskyddstak VARIO är den perfekta väderskyddslösningen, även för dina speciella krav. Har du frågor kring konkreta specifikationer eller användningsområden? Behöver du hjälp från vår konstruktionsavdelning med att realisera ett konkret projekt? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi står gärna till tjänst.

Med våra filialer och representanter har vi ett heltäckande servicenät i Tyskland och över hela Europa. Därmed kan vi alltid garantera en omfattande rådgivning som du som kund kan lita på.


Samtyckesförklaring: När du anger nedanstående data och sänder ditt meddelande till oss samtycker du till att dina personuppgifter registreras och används till de ändamål som anges i datasekretessförklaringen. Du kan alltid återkalla ditt samtycke!*

To send the form, Google reCAPTCHA must be loaded. We use Google reCAPTCHA to block SPAM requests.
Google reCAPTCHA privacy policy

Load Google reCAPTCHA

ALFIX GmbH | Langhennersdorfer Straße 15 , 09603 Großschirma, Germany | Hotline +49 800 500 700 90 | info(at)alfix-systems.com | Nimiölehden kääntöpuoli| Tietosuoja | AGB